Sign In
 

TỜ KHAI

CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ/HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

APPLICATION FOR CONSULAR AUTHENTICATION

1a. Thông tin giấy tờ
* * *
* *
*

Tra cứu cơ quan


*
* *

(dd/mm/yyyy)

1b. Danh sách các giấy tờ cần đăng ký CNLS/HPHLS
Tên giấy tờLoại giấy tờTên người được cấp giấy tờTổng số bảnSố hiệu của giấy tờCơ quan cấp/sao chứng thựcNgười kýChức danhNgày kýSửaSao chépXóa
         

*

*

(dd/mm/yyyy)

*

*


Visual verification  

  
Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại Giao
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: +84 43 7993125 - Fax: +84 43 8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn