Sign In
 

TRA CỨU THÔNG TIN VỀ TEM CNLS/HPHLS

INFORMATION STAMP FOR CERTIFICATION/LEGALISATION


*

(dd/mm/yyyy)


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại Giao
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: +84 43 7993125 - Fax: +84 43 8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn