Sign In
 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỒ SƠ HỢP PHÁP HÓA/CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ

INSTRUCTION FOR LEGALIZATION/CERTIFICATION PROCEDURES

Vui lòng đọc kỹ thông tin hưỡng dẫn sau đây trước khi bắt đầu đăng ký trực tuyến
 
 
 
Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại Giao
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: +84 43 7993125 - Fax: +84 43 8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn